Jeg har blitt blogger!

Og årsaken er enkel: Vi står midt i den største omveltningen i medieindustrien noensinne. Først og fremst teknologisk. Og utviklingen går raskere enn noen gang før.

Jeg har savnet et sted som diskuterer radios utvikling bredere og dypere enn kvikke nyheter og for-mot DAB. Digitalisering er så mye, mye mer.

Jeg tror at flere tenker bedre enn få. Kunnskapssamfunnet krever kunnskapsdeling og dette er mitt bidrag.

Bloggen er min private, men det er ikke til å komme unna at jeg jobber med de samme tingene i et profilert selskap og at dette flyter inn i hverandre. Jeg kommer til å blande sammen – med vilje. Forsøke å dele mye. Men konkrete meninger og utspill vil alltid være mine og ikke nødvendigvis reflektere min arbeidsgiver.

Det er ikke veldig mange år siden medier som avis, TV og radio leverte innhold helt og holdent på publisistens premisser. Skal man peke på én ting som kjennetegner de voldsomme endringene må det være at kommunikasjon over internett er toveis. Denne tilsynelatende lille endringen flytter hele makten fra publisist til sluttbruker, og krever helt andre strategier, organisasjoner, ansatte, arbeidsverktøy og distribusjon.

Avis er allerede forandret for alltid. Tradisjonell TV utfordres. Radio slipper neppe unna.

Jeg har allerede en lang liste over ting jeg har lyst til å skrive om, som vi diskuterer mye internt i P4 Gruppen, men ikke like mye i radiobransjen som sådan: Datadrevet publisering og annonsering, internasjonal konkurranse som TuneIn og andre, radio i fremtidens dashbord, podcasting, analyse og big data, nye arbeidsverktøy, visuell radio, distribusjon i sosiale medier osv.

Jeg håper bloggen blir interessant, bidrar til å innovere radiobransjen, og at du bidrar i kommentarfeltet under den eneste regelen: Folkeskikk.

Velkommen!